លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលរងខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញ ចូលរួម វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី «ការតាមដានវាយតម្លៃ និងការរៀបចំរបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងការងារលើកកម្ពស់សីលធម៌សង្គម តម្លៃស្ត្រី និងគ្រួសារខ្មែរ ក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ ឃឹម ចំរើន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារី


ខេត្ដសៀមរាប៖នាព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលរងខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញ ចូលរួម វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី «ការតាមដានវាយតម្លៃ និងការរៀបចំរបាយការណ៍ទាក់ទងនឹងការងារលើកកម្ពស់សីលធម៌សង្គម តម្លៃស្ត្រី និងគ្រួសារខ្មែរ ក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ ឃឹម ចំរើន រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារី ធ្វើនៅសណ្ឋាគារសៀមរាបថោន ខេត្តសៀមរាប ។