ឯកឧត្ដម សា ស៊ីថា អភិបាលរងខេត្ដ បានចុះពិនិត្យការផ្ទេរការគ្រប់គ្រងភូមិចេកជ្វា ឃុំព្រែកកក់ ទៅឲ្យរដ្ឋបាលឃុំអារក្សត្នោតគ្រប់គ្រងវិញ ស្រុកស្ទឹងត្រង់​ ខេត្តកំពង់ចាម​


ស្រុកស្ទឹងត្រង់៖នាព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្ដម សា ស៊ីថា អភិបាលរងខេត្ដ តំណាងដ៏ខ្ពងខ្ពស់ ឯកឧត្ដម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានចុះពិនិត្យការផ្ទេរការគ្រប់គ្រងភូមិចេកជ្វា ឃុំព្រែកកក់ ទៅឲ្យរដ្ឋបាលឃុំអារក្សត្នោតគ្រប់គ្រងវិញ ស្រុកស្ទឹងត្រង់​ ខេត្តកំពង់ចាម​។