ឯកឧត្ដម រាជ សុភទ្ទ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ និង ឯកឧត្ដម ហេង វណ្ណនី អភិបាលរងខេត្ដ នអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីការចុះផ្សព្វផ្សាយ លទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០២២និងតម្រង់ទិសលើទម្រង់របាយការណ៍របស់ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋាន រាជធានី ខេត្ត


កំពង់ចាម៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្ដម រាជ សុភទ្ទ អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃ និង ឯកឧត្ដម ហេង វណ្ណនី អភិបាលរងខេត្តតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្ដម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីការចុះផ្សព្វផ្សាយ លទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ ២០២២និងតម្រង់ទិសលើទម្រង់របាយការណ៍របស់ក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋាន រាជធានី ខេត្ត ៕