សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលស្រុកកំពង់សៀម


👉រដ្ឋបាលស្រុកកំពង់សៀម បានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការបង្កើតក្រុមការងារថ្នាក់ស្រុកសម្រាប់រៀបចំទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចភ្លើងគប់ នៅភូមិសាស្រ្តស្រុកកំពង់សៀម ដែលដង្ហែឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ៧ សម្រាប់កម្មវិធីប្រកួតកីឡាសុីហ្គេមលើកទី៣២ និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី១២ ៕