សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលក្រុងកំពង់ចាម


ក្រុងកំពង់ចាម៖សេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលក្រុងកំពង់ចាម
👉រដ្ឋបាលក្រុងកំពង់ចាមបានចេញសេក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការបង្កើតក្រុមការងារថ្នាក់ខេត្ដសម្រាប់រៀបចំទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចភ្លើងគប់ នៅភូមិសាស្រ្តខេត្ដកំពង់ចាម ដែលដង្ហែឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ៦-៧  សម្រាប់កម្មវិធីប្រកួតកីឡាសុីហ្គេមលើកទី៣២ និងអាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី១២ ។