ឯកឧត្តម ហាន កុសល អភិបាលរងខេត្ត បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្ដីពី”ការអនុវត្តការងារគណនេយ្យភាពសង្គម ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣


ឯកឧត្តម ហាន កុសល អភិបាលរងខេត្ត តំណាងឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្ដីពី”ការអនុវត្តការងារគណនេយ្យភាពសង្គម ត្រីមាសទី១ ឆ្នាំ២០២៣“ នាថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣។

សមាសភាពអ្នកចូលរួម ឯកឧត្តម លោកជំទាវ ក្រុមការងារគណនេយ្យភាពសង្គមថ្នាក់ខេត្ត លោក លោកស្រីអភិបាលរងទទួលបន្ទុកការងារ ប្រធានការិយាល័យផែនការ និងគាំទ្រឃុំ/សង្កាត់ សរុបប្រមាណ ៥៦រូប
នៅសាលប្រជុំតូចសាលាខេត្តកំពង់ចាម។