លោកជំទាវប៉ាង ដានី អភិបាលរងខេត្ត ចូលរួមកិច្ចប្រជុំពង្រឹងការឆ្លើយតបជាពហុវិស័យចំពោះអំពើហឹង្សាទាក់ទងយែនឌ័រប្រចាំត្រីមាសទី១ឆ្នាំ២០២៣


កំពង់ចាម៖នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ លោកជំទាវប៉ាង ដានី អភិបាលរងខេត្ត ចូលរួមកិច្ចប្រជុំពង្រឹងការឆ្លើយតបជាពហុវិស័យចំពោះអំពើហឹង្សាទាក់ទងយែនឌ័រប្រចាំត្រីមាសទី១ឆ្នាំ២០២៣ របស់ក្រុមការងារពង្រឹងការឆ្លើយតបពហុវិស័យទាក់ទងយែនឌ័រ(GVB) ក្រោមអធិបតីភាព លោកជំទាវ សរ ស៊ីណែត អគ្គនាយករងក្រសួងកិច្ចការនារី ដោយមានវត្តមាន លោក លោកស្រី អញ្ជើញមកពីមន្ទីរអង្គភាពជំនាញពាក់ព័ន្ធជុំវិញខេត្ត សរុបចំនួន២៩នាក់។