ឯកឧត្តម ស្រី សុភក្ត្រ័ អភិបាលរងខេត្ត កំពង់ចាម បានអញ្ជេីញ ចូលរួមកម្មវិធី សិក្ខា សាលាស្តីពី«ទិសដៅនៃការពង្រឹងយន្តការ និងគោលការណ៍នយោបាយព័ត៍មាន» ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម ផៃ ស៉ីផាន រដ្ឋមន្ត្រី ប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យ រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា


ឯកឧត្តម ស្រី សុភក្ត្រ័ អភិបាលរងខេត្ត កំពង់ចាម បានអញ្ជេីញ ចូលរួមកម្មវិធី សិក្ខា សាលាស្តីពី«ទិសដៅនៃការពង្រឹងយន្តការ និងគោលការណ៍នយោបាយព័ត៍មាន» ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម ផៃ ស៉ីផាន រដ្ឋមន្ត្រី ប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជាប្រធានអង្គភាពអ្នកនាំពាក្យ រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជា ដែលប្រារព្ធឡេីងនៅសាលាខេត្តព្រៃវែង នាព្រឹក ថ្ងៃទី ២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៣ ។