ឯកឧត្តមលី ថៃហាក់ ទីប្រឹក្សាក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងជាអនុប្រធាន ក្រុមការងារគណបក្ស ចុះមូលដ្ឋានស្រុកកំពង់សៀម បានចុះសាកសួសុខទុក្ខនាំយកអំណោយស្បៀង  និងថវិកា ចែកជូនដល់គ្រួសារកំពុងជួបការលំបាក


ស្រុកកំពង់សៀម៖នៅថ្ងៃសុក្រ ទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តមលី ថៃហាក់ ទីប្រឹក្សាក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ និងជាអនុប្រធាន ក្រុមការងារគណបក្ស ចុះមូលដ្ឋានស្រុកកំពង់សៀម  ខេត្តកំពង់ចាម និងមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរភូមិ ឃុំ បានចុះសាកសួសុខទុក្ខនាំយកអំណោយស្បៀង  និងថវិកា ចែកជូនដល់គ្រួសារកំពុងជួបការលំបាក និងមានជម្ងឺប្រចាំកាយ
១-លោកស្រីឡាយ ធារី អតីត: អនុភូមិកោះប្រាក់លើ ឃុំកោះទន្ទឹម
២-លោកស្រីអ៊ូ សារឿន សមាជិកភូមិកោះកុក(ខ)ឃុំកោះទន្ទឹម ស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម។