ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្ដ្រ អភិបាលរងខេត្ដ និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ដកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបញ្ចូលសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ថ្មីចំនួនជិត១៦០៦នាក់ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ជ្រុន ថេរ៉ាវ៉ាត ប្រធានក្រុមការងារជនបង្គោលយុវជនចុះជួយស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាម


ស្រុកព្រៃឈរ៖នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ នេះ ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្ដ្រ អភិបាលរងខេត្ដ និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ដកំពង់ចាម តំណាងដ៏ខ្ពងខ្ពស់ ឯកឧត្ដម អ៊ុន ចាន់ដា សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាល និងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីបញ្ចូលសមាជិកគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ថ្មីចំនួនជិត១៦០៦នាក់ ក្រោមអធិបតីភាព
ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ជ្រុន ថេរ៉ាវ៉ាត ប្រធានក្រុមការងារជនបង្គោលយុវជនចុះជួយស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាម នៅស្នាក់ការគណបក្សប្រជាជជនកម្ពុជា ស្រុកព្រៃឈរ ។