ញត្តិថ្កោលទោស របស់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាម ចំពោះជនក្បត់ជាតិ ៣ជំនាន់ សម រង្សី


ញត្តិថ្កោលទោស របស់ក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាម ចំពោះជនក្បត់ជាតិ ៣ជំនាន់ សម រង្សី ដែលបានប្រមាថម្តងហេីយម្តងទៀត ដល់អង្គព្រះមហាក្សត្រនៃកម្ពុជា យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុត!