ព្រះសីលសំវរ ប៊ត តាំងឆេងព្រះរាជាគណៈថ្នាក់ចត្វាព្រះនាគមុនីមេគណខេត្ត និមន្តរួមជាមួយឯកឧត្តម លី ថៃហាក់ អនុប្រធានក្រុមការការតំណាងឯកឧត្តម វេង សាខុន ប្រធានក្រុមការងារស្រុកកំពង់សៀម និងលោកស្រី សុខ ម៉ាលីស អភិបាលរងស្រុកតំណាង លោក ប៊ិន ឡាដា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកកំពង់សៀម លោកមេឃុំ រំចេក និមន្តនិងអញ្ជើញដើម្បីចែកជូនអំណោយដល់គ្រួសារ ទីទាល់លំបាកចំនួន ១៥ គ្រួសារ នៅឃុំរំចេក


ឃុំរំចេក ស្រុកកំពង់សៀម ៖នាព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ព្រះធម្មានុលក្ខណ៍ សេង ម៉េងលក្ខ័ណ ព្រះលេខាធិការគណខេត្តនិងជាព្រះប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃសាលាគណខេត្ត និងព្រះមន្ដ្រីសង្ឃ ស្រុកព្រះចៅអធិការវត្ដក្នុងស្រុកកំពង់សៀម បាននិមន្តអមដំណើរព្រះសីលសំវរ ប៊ត តាំងឆេងព្រះរាជាគណៈថ្នាក់ចត្វាព្រះនាគមុនីមេគណខេត្ត និមន្តរួមជាមួយឯកឧត្តម លី ថៃហាក់ អនុប្រធានក្រុមការការតំណាងឯកឧត្តម វេង សាខុន ប្រធានក្រុមការងារស្រុកកំពង់សៀម និងលោកស្រី សុខ ម៉ាលីស អភិបាលរងស្រុកតំណាង លោក ប៊ិន ឡាដា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលស្រុកកំពង់សៀម លោកមេឃុំ រំចេក និមន្តនិងអញ្ជើញដើម្បីចែកជូនអំណោយដល់គ្រួសារ ទីទាល់លំបាកចំនួន ១៥ គ្រួសារ នៅឃុំរំចេក ស្រុកកំពង់សៀមខេត្តកំពង់ចាម។