ឯកឧត្ដមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត មានប្រសាសន៏ថា៖កត្តាជោគជ័យ គឺឈរលើកត្តាសំខាន់ចំនួន ៤


កត្តាជោគជ័យ គឺឈរលើកត្តាសំខាន់ចំនួន ៤៖
១. ជោគជ័យធំ កើតឡើងពីជោគជ័យតូចៗផ្តុំគ្នា
២. ការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូ ជាកត្តាសំខាន់នៃភាពជោគជ័យ៖ គ្មានភាពជោគជ័យណាដែលកើតឡើងដោយគ្មានការតស៊ូនោះទេ
៣. ភាពជោគជ័យអាចប្រើប្រាស់ពេលវេលាយូរអង្វែង ដូចនេះទាមទារនូវការអំណត់អត់ធន់
៤. ការកំណត់គោលដៅច្បាស់លាស់ និងបន្តទៅមុចជារៀងរហូត ហើយពេលខ្លះក្នុងពេលបរាជ័យ