ឯកឧត្តម វេង សាខុន សមាជិកគណៈកម្មាធិការថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្ស ចុះមូលដ្ឋានស្រុកកំពង់សៀមបានអញ្ជើញជាគណៈអធិបតីភាព ពិធីផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេស របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី ២៨-២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅ


ស្រុកកំពង់សៀម៖ នារសៀលថ្ងៃទី ១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ស្នាក់ការគណបក្សស្រុកកំពង់សៀម ថ្ងៃនេះមាន
ពិធីផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារមហាសន្និបាតវិសាមញ្ញតំណាងទូទាំងប្រទេស របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី ២៨-២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ កន្លងទៅ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម វេង សាខុន សមាជិកគណៈកម្មាធិការថ្នាក់កណ្ដាល និងជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្ស ចុះមូលដ្ឋានស្រុកកំពង់សៀម ។