ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាម និងជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្សចុះមូលដ្ឋានក្រុងកំពង់ចាមបានដឹកនាំក្រុមការងារ អញ្ជើញចុះពិនិត្យអគារទីស្នាក់ការគណបក្សសង្កាត់វាលវង់


ក្រុងកំពង់ចាម៖ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាម និងជាប្រធានក្រុមការងារគណបក្សចុះមូលដ្ឋានក្រុងកំពង់ចាម នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ បានដឹកនាំក្រុមការងារ អញ្ជើញចុះពិនិត្យអគារទីស្នាក់ការគណបក្សសង្កាត់វាលវង់ ក្រុងកំពង់ចាម និងបានដាក់ចេញនូវគោលការណ៍ដឹកនាំ ជូនដល់មន្រ្តីគណបក្សសង្កាត់ដើម្បីយកទៅអនុវត្តឱ្យទទួលបានជោគជ័យ។