ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និងជាប្រធានកិត្តិយសសមាគម អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបង្កើតគណៈកម្មធិការសមាគមសេវាដឹកជញ្ជូន ខេត្តកំពង់ចាម


កំពង់ចាម៖នាព្រឹកថ្ងៃទី១០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និងជាប្រធានកិត្តិយសសមាគម អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបង្កើតគណៈកម្មធិការសមាគមសេវាដឹកជញ្ជូន ខេត្តកំពង់ចាម ដែលកិច្ចប្រជុំធ្វើឡើងនៅសាលប្រជុំសាលាខេត្ត។