ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្ដ្រ អភិបាលរងខេត្ត បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីកាត់ស្រោមវិញ្ញាសាធំ ក្នុងឱកាសប្រឡងវិញ្ញាបនបត្រពុទ្ធិកបឋមសិក្សាមណ្ឌលកំពង់ចាម ក្រោមអធិបតីភា ឯកឧត្ដម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ដកំពង់ចាម នៅពុទ្ធិកវិទ្យាល័យសម្ដេចជូនណាត


កំពង់ចាម៖នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្ដ្រ អភិបាលរងខេត្ត បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីកាត់ស្រោមវិញ្ញាសាធំ ក្នុងឱកាសប្រឡងវិញ្ញាបនបត្រពុទ្ធិកបឋមសិក្សាមណ្ឌលកំពង់ចាម ក្រោមអធិបតីភា ឯកឧត្ដម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ដកំពង់ចាម នៅពុទ្ធិកវិទ្យាល័យសម្ដេចជូនណាត សង្កាត់បឹងកុក ក្រុងកំពង់ចាម ។