ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានដឹកនាំយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសទី៦ ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ តាមបណ្តាមន្ទីរ អង្គភាពជុំវិញខេត្ត


កំពង់ចាម៖នៅរសៀលថ្ងៃ​ទី៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានដឹកនាំយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសទី៦ ជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំ មន្ត្រីរាជការ តាមបណ្តាមន្ទីរ អង្គភាពជុំវិញខេត្ត ដែលធ្វើឡើងនៅ សាលសន្និសីទសាលាខេត្តកំពង់ចាម។