កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យលើសេចក្ដីព្រាង ស្ដីពីការរៀបចំផែនការកិច្ចការពារកុមារខេត្ត រយៈពេល៣ឆ្នាំ (២០២៣-២០២៥)ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ខ្លូត ចិន្ដា អភិបាលរងខេត្ដ


កំពង់ចាម៖ កិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យលើសេចក្ដីព្រាង ស្ដីពីការរៀបចំផែនការកិច្ចការពារកុមារខេត្ត រយៈពេល៣ឆ្នាំ (២០២៣-២០២៥)ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តម ខ្លូត ចិន្ដា អភិបាលរងខេត្ត នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ដោយមានការចូលរួមពីសមាជិកក្រុមកាងារកិច្ចការពារកុមារខេត្ត លោក លោកស្រីប្រធាន អនុប្រធាន តំណាងមន្ទីរអង្គភាពពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្ត អភិបាលរងក្រុង លោកនាយករងរដ្ឋបាល និងមន្ត្រីទទួលបន្ទុកសេវាសង្គម ជាច្រើនរូប។