ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និង ឯកឧត្តម ខ្លូត ផន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត អញ្ជើញចុះពិនិត្យទីតាំងប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរ បុណ្យឯករាជ្យជាតិ និងពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសំណង់វិមានឯករាជ្ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និង ឯកឧត្តម ខ្លូត ផន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត អញ្ជើញចុះពិនិត្យទីតាំងប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរ បុណ្យឯករាជ្យជាតិ និងពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសំណង់វិមានឯករាជ្


នាព្រឹកថ្ងៃទី០៩ ខែវិច្ចិកា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និង ឯកឧត្តម ខ្លូត ផន ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត អញ្ជើញចុះពិនិត្យទីតាំងប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរ បុណ្យឯករាជ្យជាតិ និងពិធីសម្ពោធដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការសំណង់វិមានឯករាជ្យ ខេត្តកំពង់ចាម ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅរសៀល ៩វិច្ឋិកា នេះ