ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈអភិបាលខេត្ត លោក ខ្លូត ចិន្តា ជាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម


នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំគណៈអភិបាលខេត្ត និងការប្រកាសទទួលស្គាល់ លោក ខ្លូត ចិន្តា ជាអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម យោងអនុក្រឹត្យលេខ ២៧០ អនក្រ.ត.ត ចុះថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងយោងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃ។
+12