ស្លាក”អបអរខួប អនុស្សាវរិយ៍ខួបទី៧០” ចំនួន១៤ ផ្ទាំង ត្រូវបានលើកនៅសង្កាត់បឹងកុក ក្រុងកំពង់ចាម


នារសៀលថ្ងៃចន្ទ ទី២១ មិថុនា ឆ្នាំ២០២១ លោក ស៊ុន សេងងន ប្រធាន ក្រុមការងារចុះជួយសងកាត់បឹងកុកបានដឹកនាំក្រុមការងារចុះរៀបចំតម្លើងស្លាកអបអរសាទរ ខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី៧០ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជានៅស្នាក់ការគណបក្សសង្កាត់ចំនួន ៣ស្លាក និងនៅតាមភូមិទាំង៧ នៃសង្កាត់បឹងកុក ដោយ១ភូមិតំឡើងស្លាកចំនួន២ សរុបមានចំនួន ១៤ស្លាក។