គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ នៃគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ចាមបានធ្វើញត្តិថ្កោលទោស លើទណ្ឌិតក្បត់ជាតិ សម រង្សី ចំពោះការប្រមាថឥតព្រំដែនម្តងហើយម្តងទៀតរបស់ជនក្បត់ជាតិ ៣ជំនាន់មួយរូបនេះ ទៅលើអង្គព្រះមហាក្សត្រជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ


កំពង់ចាម នាថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ គណៈអចិន្ត្រៃយ៍ នៃគណៈកម្មាធិការគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ចាមបានធ្វើញត្តិថ្កោលទោស លើទណ្ឌិតក្បត់ជាតិ សម រង្សី ចំពោះការប្រមាថឥតព្រំដែនម្តងហើយម្តងទៀតរបស់ជនក្បត់ជាតិ ៣ជំនាន់មួយរូបនេះ ទៅលើអង្គព្រះមហាក្សត្រជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរ។