ឯកឧត្ដម ស្រី សុភ័ក្រ្ដ ប្រធានយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្ដកំពង់ចាម បានដឹកនាំច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រតិកម្មរហ័ស លើកវេទិកាបណ្ដាញសង្គម ឆ្លេីយតបសភាពការវិវត្តន៍ថ្មីៗ


កំពង់ចាម ៖ រសៀលថ្ងៃទី ២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ដម ស្រី សុដឹកភ័ក្ដ្រ សមាជិកយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្តាល និងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្ដកំពង់ចាម ផែនព័ត៌មាននិងបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម នៃក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ខេត្តកំពង់ចាម បេីកកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងារប្រតិកម្មរហ័ស លើកវេទិកាបណ្ដាញសង្គម ឆ្លេីយតបសភាពការវិវត្តន៍ថ្មីៗ ។

កិច្ចប្រជុំនេះប្រព្រឹត្ដទៅនៅសាលប្រជុំស្នាក់ការគណបក្សខេត្ដកំពង់ចាម និងដោយមានការ អញ្ជើញចូលរួមពី លោកប្រធានផែន អនុប្រធានផែន ជំនួយការផែន ក្រុមប្រតិកម្មរហ័សក្រុងស្រុក ព្រមទាំងសមាជិក សមាជិកាផងដែរ៕