ឯកឧត្តម ហេង វណ្ណនី អភិបាលរងខេត្ត អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងាររយៈពេល ០៣ ខែ ការងារត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់សំណង់តាមដងទន្លេមេគង្គ


នៅសាលាខេត្តកំពង់ចាម៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី១៨ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០២២  ឯកឧត្តម ហេង វណ្ណនី អភិបាលរងខេត្ត តំណាងដ៍ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម អញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំបូកសរុបការងាររយៈពេល ០៣ ខែ ការងារត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់សំណង់តាមដងទន្លេមេគង្គ នៅសាលាខេត្តកំពង់ចាម ។