ឯកឧត្តម​ ហួត​ ស៉ីនាដ​ រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​មុខងារសាធារណៈ​ និងឯកឧត្តម គន់ សុភា អភិបាលរងខេត្ត អញ្ជេីញ​ជាអធិបតី ក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ សេចក្តីណែនាំស្តីពី (គោលការណ៍​ បែបបទ​ និងនីតិវិធី​ នៃការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិករដ្ឋបាលខេត្ត​ និងរដ្ឋបាល​ក្រុង-ស្រុក​


កំពង់ចាម៖នៅរសៀល​ ថ្ងៃទី​១២​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ​២០២២​ ឯកឧត្តម​ ហួត​ ស៉ីនាដ​ រដ្ឋលេខាធិការ​ក្រសួង​មុខងារសាធារណៈ​ និងឯកឧត្តម គន់ សុភា អភិបាលរងខេត្ត អញ្ជេីញ​ជាអធិបតី ក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ សេចក្តីណែនាំស្តីពី (គោលការណ៍​ បែបបទ​ និងនីតិវិធី​ នៃការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិករដ្ឋបាលខេត្ត​ និងរដ្ឋបាល​ក្រុង-ស្រុក​ ក្នុងក្រមខណ្ឌខេត្តកំពង់ចាម​) នៅសាលប្រជុំធំសាលាខេត្តកំពង់ចាម។