ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពជំនាញ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ ចុះ សួរសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងពិនិត្យការងារបង្កបង្កេីនផល​ និងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលរងផលប៉ះពាល់​ស្រុកស្ទឹងត្រង


ស្រុកស្ទឹងត្រង៖នៅរសៀលថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពជំនាញ អាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន និងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធ ចុះ សួរសុខទុក្ខបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងពិនិត្យការងារបង្កបង្កេីនផល​ និងប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលរងផលប៉ះពាល់​ និងខូចខាតដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀង​ និងទឹកទន្លេមេគង្គ​ ដេីម្បីដោះស្រាយជាបន្ទាន់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុង​ស្រុកស្ទឹងត្រង់​។