លោកជំទាវ ញូង ចរិយា អ៊ុន ចាន់ដា ប្រធានកិត្តិយសសាខាសមាគមនារីកម្ពុជា ដើម្បីសន្តិភាព និងអភិឌ្ឍន៍ ខេត្តកំពង់ចាម អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពី វឌ្ឍនភាពការងាររយៈពេល៩ខែ ឆ្នាំ២០២២ របស់សាខាសមាគមខេត្


កំពង់ចាម៖នាព្រឹកថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ នៅមជ្ឍមណ្ឌលយៀកថៃ ក្រុងកំពង់ចាម​​​ លោកជំទាវ ញូង ចរិយា អ៊ុន ចាន់ដា ប្រធានកិត្តិយសសាខាសមាគមនារីកម្ពុជា ដើម្បីសន្តិភាព និងអភិឌ្ឍន៍ ខេត្តកំពង់ចាម អញ្ជើញជាអធិបតី ក្នុងកិច្ចប្រជុំស្ដីពី វឌ្ឍនភាពការងាររយៈពេល៩ខែ ឆ្នាំ២០២២ របស់សាខាសមាគមខេត្ត ។