ឯកឧត្ដម ហេង វណ្ណនី អភិបាលរងខេត្ដ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយ លោក មេធាវី ប្រចាំរដ្ឋបាលខេត្ត និងសមាសភាពពាក់ពន្ធ័មួយចំនួនដើម្បីសិក្សាលើ អង្គហេតុ និង អង្គច្បាប់


កំពង់ចាម៖នៅរសៀលថ្ងៃទី០៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្ដម ហេង វណ្ណនី អភិបាលរងខេត្ដ តំណាងដល់ខ្ពងខ្ពស់ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំជាមួយ លោក មេធាវី ប្រចាំរដ្ឋបាលខេត្ត និងសមាសភាពពាក់ពន្ធ័មួយចំនួន ដើម្បីសិក្សាលើ អង្គហេតុ និង អង្គច្បាប់ ដើម្បីជាមូលដ្ឋាន លើករណីទំនាស់ដែលមានបណ្តឹងកើតឡើង ចំពោះករណីកើតហេតុស្ថិតនៅ ភូមិស្វាយស្រណោះទី២ ឃុំ រកាអារ ស្រុកកងមាស៕