ឯកឧត្តម ហាន កុសល អភិបាលរងខេត្ត តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលា «ពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្ដីព្រាងក្របខ័ណ្ឌជំរុញការអនុវត្តន៍ថែទាំសុខភាពបឋមនៅកម្ពុជា»


រាជធានីភ្នំពេញ៖នាព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ហាន កុសល អភិបាលរងខេត្ត តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម និងលោកវេជ្ជបណ្ឌិត គីមសួរ ភីរុណ ប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួមសិក្ខាសាលា «ពិគ្រោះយោបល់លើសេចក្ដីព្រាងក្របខ័ណ្ឌជំរុញការអនុវត្តន៍ថែទាំសុខភាពបឋមនៅកម្ពុជា» នៅសណ្ឋាគារហ្គោឌិន ស៊ីធី រាជធានីភ្នំពេញ ៕