ផែនសិល្បៈ និងកីឡា នៃក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាម បានដឹកនាំអំណោយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត យកទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅភូមិបឹងស្នាយ សង្កាត់សំបួរមាស


ក្រុងកំពង់ចា ម៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ នេះ ផែនសិល្បៈ និងកីឡា នៃក្រុមការងារយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាខេត្តកំពង់ចាម បានដឹកនាំអំណោយ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត យកទៅចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋ នៅភូមិបឹងស្នាយ សង្កាត់សំបួរមាស ក្រុងកំពង់ចាម ចំនួន ៤ គ្រួសារ និងជូនជំនួយការផែន១គ្រួសារ៕