ឯកឧត្តម ខ្លូត ចិន្តា អភិបាលរងខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាព និងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា ស្ដីពីការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលក្នុងវិស័យ កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២តាមរយ:ប្រព័ន្ធZoom


កំពង់ចាម៖នៅព្រឹកថ្ងៃទី ០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្តម ខ្លូត ចិន្តា អភិបាលរងខេត្ត តំណាង ឯកឧត្ដម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យវឌ្ឍនភាព និងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា ស្ដីពីការផ្ដល់សេវារដ្ឋបាលក្នុងវិស័យ កសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ប្រចាំឆមាសទី១ ឆ្នាំ២០២២តាមរយ:ប្រព័ន្ធZoom។