លោក ប៊ិន ឡាដា អភិបាលនៃគណ:អភិបាលស្រុកកំពង់សៀម បានអញ្ជើញចូលរួមជាគណអធិបតីក្នុងពិធីប្រកាសសុពលភាពសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំ អាណត្តិទី៥ឆ្នាំ២០២២ ឃុំកៀនជ្រៃ ខេត្ដកំពង់ចាម


កំពង់ចាម៖នៅថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ បានរៀបចំកិច្ចប្រជុំលើកដំបូង ដើម្បីប្រកាសសុពលភាពសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំអាណត្តិទី៥ឆ្នាំ២០២២ ឃុំកៀនជ្រៃ ក្រោមអធិបតិភាពលោក ប៊ិន ឡាដា អភិបាលនៃគណ:អភិបាលស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម​ ។