លោក អេង ដាវីន អភិបាលរងស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីប្រកាសសុពលភាពសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំកោះសំរោង អាណត្តិទី៥ នៃស្រុកកំពង់សៀម


ស្រុកកំពង់សៀម៖នៅព្រឹកថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ពិធីប្រកាសសុពលភាពសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំកោះសំរោង អាណត្តិទី៥ នៃស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម ក្រោមអធិបតីភាព លោក អេង ដាវីន អភិបាលរងស្រុកកំពង់សៀម ខេត្តកំពង់ចាម ។