ឯកឧត្ដម ជ្រុន ថេរ៉ាវ៉ាត អញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៧១ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (២៨/៦/១៩៥១-២៨/៦/២០២២)ក្នុងស្រុកព្រៃឈរ ខេត្ដកំពង់ចាម


កំពង់ចាម៖នៅព្រឹកថ្ងៃទី០២ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២២ ឯកឧត្ដម ជ្រុន ថេរ៉ាវ៉ាត អញ្ជើញចូលរួមជាអធិបតីតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ក្នុងពិធីអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី ៧១ ថ្ងៃបង្កើតគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា (២៨/៦/១៩៥១-២៨/៦/២០២២)ក្នុងស្រុកព្រៃឈរ ខេត្ដកំពង់ចាម ពិធីនោះដែរដោយមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំ និងសមាជិក សមាជិកា ក្រុមការងារជនបង្គោលយុវជន គណ: កម្មាធិការគណបក្សស្រុកក្រុមការយុវជនគណបក្សស្រុក គណ:កម្មាធិការឃុំទាំង១៥, ក្រុមការងារយុវជន និងក្រុមសកម្មជនយុវជនគណបក្សគ្រប់កណ្តាថ្នាក់ សរុបចំនួន ៨៧០ នាក់ ។