អបអរសាទរចំពោះឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម សម្រាប់៖ រយៈពេលបីឆ្នាំគត់នៃការចូលមកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋ ខេត្តកំពង់ចាម


កំពង់ចាម៖សូមគោរពអបអរសាទរចំពោះឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម សម្រាប់៖ រយៈពេលបីឆ្នាំគត់នៃការចូលមកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋ ខេត្តកំពង់ចាម ។ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានបន្សល់នូវស្នាដៃ និងសមិទ្ធផលជាច្រើនសម្រាប់ខេត្តមួយនេះ។

សូមគោរពជូនពរ ឯកឧត្តមអភិបាល សូមមានសុខភាពល្អបរិបូរណ៌ និងជោគជ័យថ្មីៗបន្តទៀត ដើម្បីបន្តរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្នុងការកសាង និងអភិវឌ្ឍន៍ខេត្តកំពង់ចាម ឱ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនទ្វេរឡើងជានិច្ច។៕

(២៨ មិថុនា ២០១៩-២៨ មិថុនា ២០២២)