អំណោយ ឯកឧត្ដម បណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតនៅក្នុងសង្កាត់បឹកកកុ និងសង្កាត់កំពង់ចាម ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្តកំពង់ចាម


កំពង់ចាម៖នៅរសៀល ថ្ងៃ ទី ១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២២ ក្រុមការងារយុវជនគណបក្ស ខេត្តកំពង់ចាម ដែលដឹកនាំដោយលោក ស្រី សុភ័ក្ដ្រ សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត ជាសមាជិកយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាលនិងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តកំពង់ចាមបាន បាននាំយកអំណោយ ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត ចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្វះខាតនៅសង្កាត់បឹងកុក និងសង្តាត់កំពង់ចាម ក្រុងកំពង់ចាម ខេត្ត កំពង់ចាម មានចំនួន ១២ គ្រួសារ ។ ក្នុងនោះដែរអំណោយរួមមាន អង្ករ១២បេ ក្នុងមួយបេ២០ គីឡូ មីមួយកេសក្នុងគ្រួសារ ត្រីខមួយួរផងដែរ ុ។