ឯកឧត្តម ជ្រុន ថេរ៉ាវ៉ាត អនុប្រធានយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល បានអញ្ជេីញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិក សមាជិកាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជាង ៣០០នាក់ នៅឃុំស្រង៉ែ ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម


កំពង់ចាម៖ ឯកឧត្តម ជ្រុន ថេរ៉ាវ៉ាត អនុប្រធានយុវជនគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាថ្នាក់កណ្តាល បានអញ្ជេីញចូលរួមជាអធិបតីក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយសមាជិក សមាជិកាគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជាជាង ៣០០នាក់ នៅឃុំស្រង៉ែ ស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាមនៅរសៀលថ្ងៃចន្ទ ទី៣០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២ នេះ។