លោកស្រី សុភ័ក្ដ្រ សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត ជាសមាជិកយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាលនិងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជើញចូលរួមពិធី បេីកវគ្គ បណ្ដុះបណ្ដាល ភ្មាក់ងារគណបក្សនិងអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត អាណត្តិទី៥ ស្ថិតិនៅក្នុងឃុំអង្គរបាន ស្រុកកងមាស ខេត្ត កំពង់ចាម


កំពង់ចាម ៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី ៣០ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០២២ ពិធី បេីកវគ្គ បណ្ដុះបណ្ដាល ភ្មាក់ងារគណបក្សនិងអ្នកសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត អាណត្តិទី៥ ស្ថិតិនៅក្នុងឃុំអង្គរបាន ស្រុកកងមាស ខេត្ត កំពង់ចាម ក្រោមអធិបតីភាព លោកស្រី សុភ័ក្ដ្រ សមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត ជាសមាជិកយុវជនគណបក្សថ្នាក់កណ្ដាលនិងជាប្រធានក្រុមការងារយុវជនគណបក្សខេត្តកំពង់ចាម ដោយទទួលបានការចាត់តាំងពីប្រធានគណបក្សខេត្ត ។