លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលរងខេត្ត និងជា ប្រធានប្រតិបត្តិសាខាសមាគមនារីកម្ពុជា ដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ ខេត្តកំពង់ចាម អញ្ចើញជាអធិបតីក្នុង កិច្ចប្រជុំ ស្ដីពីការពង្រឹងតួនាទីភារកិច្ចភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២


កំពង់ចាម៖នាព្រឹកថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១២ លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលរងខេត្ត និងជា ប្រធានប្រតិបត្តិសាខាសមាគមនារីកម្ពុជា ដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ ខេត្តកំពង់ចាម អញ្ចើញជាអធិបតីក្នុង កិច្ចប្រជុំ ស្ដីពីការពង្រឹងតួនាទីភារកិច្ចភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍បោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ របស់សាខាសមាគមននារីកម្ពុជា ដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ខេត្តកំពង់ចាម នៅក្រុងកំពង់ចាម។