លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលរងខេត្ត និងជាប្រធានប្រតិបត្តិសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ ខេត្តកំពង់ចាម អញ្ចើញចូលរួមពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់សមាសភាពអនុសាខាសមាគមន៍នារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាព នៅស្រុកកោះសូទិន ខេត្ដកំពង់ចាម


កំពង់ចាម៖នាព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២ លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលរងខេត្ត និងជាប្រធានប្រតិបត្តិសាខាសមាគមនារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ ខេត្តកំពង់ចាម អញ្ចើញចូលរួមពិធីប្រកាសទទួលស្គាល់សមាសភាពអនុសាខាសមាគមន៍នារីកម្ពុជាដើម្បីសន្តិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍ ចំនួន៩៦រូប នៅស្រុកកោះសូទិន ។