ពិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលច្បាប់ បទបញ្ជា និងនិតិវិធីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ត ខ្លូត ផន


កំពង់ចាម៖នៅរសៀលថ្ងៃទី ១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ទីស្នាក់ការគណបក្សស្រុកកំពង់សៀម លោក ប៊ិន ឡាដា ប្រធានគណៈកម្មាធិការគណបក្សស្រុក អញ្ជើញចូលរួមកម្មវិធីបិទវគ្គបណ្តុះបណ្តាលច្បាប់ បទបញ្ជា និងនិតិវិធីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២២ ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្ត ខ្លូត ផន សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ប្រធានគណៈប្រចាំការនៃគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណបក្សខេត្ត។