ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជេីញ បេីកប្រអប់វិញ្ញាសារនៅមណ្ឌលវិទ្យាព្រះសីហនុ ក្រុងកំពង់ចាម


កំពង់ចាម៖នៅព្រឹក ថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២១នេះ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានអញ្ជេីញ បេីកប្រអប់វិញ្ញាសារនៅមណ្ឌលវិទ្យាព្រះសីហនុ ក្រុងកំពង់ចាម ។

សូមបញ្ជាក់ជូនថា មណ្ឌលប្រលងក្នុងខេត្តកំពង់ចាម បានចែងចែកជា២ផ្នែក ក្នុងនោះមានថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រមានចំនួនបេក្ខជន២៨៣០នាក់ ដែលត្រូវ៥មណ្ឌល ស្មេីនឹង១១៥បន្ទប់ និងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម មានចំនួន៤២៨១នាក់ មានមណ្ឌល៧ ស្មេីនឹង១៧២បន្ទប់ផងដែរ៕