ឯកឧត្តម កៅ សុខអាន អភិបាលរងខេត្ត ដឹកនាំមន្ត្រីមន្ទីរជំនាញ និងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចុះពិនិត្យផ្ទៃដីព្រៃលិចទឹកជាប់ទន្លេសាបនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកបាធាយ


កំពង់ចាម ៖នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានចាត់ឯកឧត្តម កៅ សុខអាន អភិបាលរងខេត្ត ដឹកនាំមន្ត្រីមន្ទីរជំនាញ និងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចុះពិនិត្យផ្ទៃដីព្រៃលិចទឹកជាប់ទន្លេសាបនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រស្រុកបាធាយ ខេត្តកំពង់ចាម ។