ឯកឧត្តម លន់ លឹមថៃ បានចុះផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីនយោបាយ និងណែ​នាំប្រជា​ពលរដ្ឋ​ឱ្យ​ស្គាល់​ពីលេខ​រៀង​របស់​គណបក្ស​ និងបង្រៀនគូសសន្លឹកឆ្នោត ក្នុងស្រុកព្រៃឈរ ខេត្តកំពង់ចាម