លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលរងខេត្ដ​ បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ពិភាក្សាការងារស្ដីពី«ការត្រៀមរៀបចំរបាយការណ៍ក្នុងការផ្ដល់របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារសំខាន់ៗសម្រេចបានរយៈពេល៣ឆ្នាំ(ឆ្នាំ២០១៩-២០២១)លើការងារការពារសិទ្ធស្រ្តី


កំពង់ចាម​៖នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ លោកជំទាវ ប៉ាង ដានី អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តកំពង់ចាម បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំ ពិភាក្សាការងារស្ដីពី«ការត្រៀមរៀបចំរបាយការណ៍ក្នុងការផ្ដល់របាយការណ៍វឌ្ឍនភាពការងារសំខាន់ៗសម្រេចបានរយៈពេល៣ឆ្នាំ(ឆ្នាំ២០១៩-២០២១)លើការងារការពារសិទ្ធស្រ្តី និងការលើកកម្ពស់សមាសភាពយេនឌ័រ ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម » ។
កិច្ចប្រជុំនេះការចូលរួមពីសំណាក់លោក លោកស្រីសមាជិកសមាជិកាចំណុះមន្ទីរ-អង្គភាព និងតំណាងអង្គការពាក់ព័ន្ធផងដែរ ៕