ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាលខេត្ដកំពង់ចាម បានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តសហគមន៍ខ្ញុំខេត្តកំពង់ចាម ចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពភាក្សាពីផែនការសកម្មភាពរបស់ក្រុមយុវជន


កំពង់់ចាម៖នាព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ ឯកឧត្តម អ៊ុន ចាន់ដា អភិបាល នៃគណ:អភិបាលខេត្ត បានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមយុវជនស្ម័គ្រចិត្តសហគមន៍ខ្ញុំខេត្តកំពង់ចាម ចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពភាក្សាពីផែនការសកម្មភាពរបស់ក្រុមយុវជនដែល ដឹកនាំដោយកុក ស៊ីជឿនអនុប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជន និងកីឡាខេត្ត នៅបន្ទប់សាឡុសាលាខេត្ត។